صدای امریکا

۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

کرکس ها . . .


کرکس ها متحد می شوند

در Uncategorized در ژانویه 19, 2012 در 7:39 ب.ظ.
 
نه، متشکریم – دخالت “بشر دوستانه” نمی خواهیم.
بیانیه بیش از ۱۵۰۰ نفر از دوستداران جنبش فدائی (فدائیان خلق ایران)
ایرانیان زحمتکش، عاشقان استقلال و آزادی و برابری انسانها. وطنمان روزگار سخت و خطیری را در انتظار نشسته است. لاشخورهای جهانی و جیره خواران ایرانی تبارشان از بقایای سلطنت حزب واحد رستاخیزی تا دزدان تاراجگر سرکوبگر جیره خوار سابق رژیم اسلامی ، مجاهد های انتقام جویِ امروزه نا آشنا با خلق و هرآنچه وی می خواهد و کارگزاران بنگاههای تدوام سیطره و چپاول غرب همگی با علم به ضعف رژیم اسلامی و تنفر بیکران ایرانیان از آن بخود آرایش تهاجمی می گیرند.

 

 کسان، گروهها و دولت هائی که خود رتبه نخست نقض حقوق انسانی را دارا هستنند برای دریدن وطنمان دور خیز بر می دارند. رژیم مذهبیِ نژادپرست سلطه گر تا خرخره مسلح اسرائیل که مطلوبش خاورمیانه ای تکه پاره مرکب از رژیمچه های وابسته است فرصت را غنیمت شمرده با استفاده از نفوذ و عواملش در وسایل ارتباط جمعی و در سیاست آمریکا و اروپا از یک طرف آمریکا را برای آغاز عملیات نظامی در فشار سیاسی می گذارد و از طرف دیگر بتوسط کارگزاران ایرانی تبار ژورنالیست و بعضأ دانشگاهی خود رندانه با سوء استفاده از تنفر ایرانیان از رژیم فعلی تمامی دستآورد ها و اصول اخلاقی تاریخی ملتمان را آماج حمله موذیانه خود قرار می دهد. استقلال طلبی مفهومی کهنه و از مد افتاده معنی می شود و با خارج ستیزی و تمایل به ایزوله شدن یکی گرفته می شود ، مخالفت با جهانخواری و سیطره، غرب ستیزی خوانده می شود، عرب ستیزی جای دوستی با همسایه را می گیرد و جاسوسی برای منافع خارجی امری شرافتمندانه تلقی می شود .
تلاش کرکس ها به بحران در ساختمان فکری – اخلاقی ترک خورده اجتماعمان دامن می زند. دو ده دانشجوی سابق به نمایندگی از “دانشجویان ایرانی” خواستار دخالت “بشر دوستانه” می شوند. گروه دو صد نفره ای در اطلاعیه ای پس از تهدید ایرانیان به اینکه یا آنچه اینان می خواهند باید شود یا برای جنگ باید آماده شوند تلویحأ خواستار دخالت های “بشر دوستانه” رژیم های غربی در ایران می شوند. کار بجائی می رسد که در عرصه خودفروشی رقابت فردی بالا می گیرد و اطلاعیه فردی پس از اطلاعیه که در صورت وقوع جنگ ما دفاع نمی کنیم . در این بحبوحه در ایران محقق و دانشمند ترور می شوند و محکوم نمی شود. پایگاه نظامی منفجر و دهها ایرانی که بسیاری هم سرباز وظیفه هستند کشته می شوند و محکوم نمی شود. هواپیمای جاسوسی بر فراز خاکمان می افتد و محکوم نمی شود . گویا نیروهای مسلط بر وسایل ارتباط جمعی اپوزیسیون ایرانی تبار به چیزی کمتر از نیست شدن ایران راضی نمی شوند.
ما بخش کوچکی از دوستداران جنبش فدائی، جنبش بپای دارنده آتش ها- جویندگان شادی در مجری آتشفشان ها که هزاران قربانی برای استقلال و آزادی و برابری ایرانیان تقدیم داشته بر مبنای اصول بنیادین این جنبش یعنی عشق به استقلال ایران و آزادی و برابری برای ایرانیان اعلام می کنیم.
۱– نه ،متشکریم نیازی به کمک های بمبی صد تنی “بشر دوستانه” نیست. لطف کنید آنرا تحویل متقاضیانش دهید.
۲– در صورت تهاجم خارجی به ایران در کنار زحمتکشان ایرانی با چنگ و دندان از وطن دفاع خواهیم کرد
۳– کشتن و ترور دانشمندان هسته ای ایرانی را قویأ محکوم می کنیم
۴– رژیم جمهوری اسلامی باید با دستان توانای زحمتکشان ایرانی تغییر کند. ما درگیر کردن منافع خارجی را در مسایل داخلی ایران سر آغاز پایان ایران می دانیم.
۵– وطن ما در محاصره نیروهای منطقه ای و غیر منطقه ای سراپا مسلح است . ما با تأکید بر صلح جوئی خواستار اقتدار تدافعی کشورمان می باشیم.
۶– رژیم اسلامی باید بفهمد که امکان وقوع جنگ بسیارجدی است. این جنگ در صورت وقوع به بمباران محدود نخواهد شد. هدف غرب تعویض جمهوری اسلامی با مهره های وابسته به خود است. تنها راه حل خویشتن داری و مذاکره و تشنج زدائی با داخل و خارج است. رژیم اسلامی باید از تجربه لیبی درس بگیرد دوستی با خارج کافی نیست ابتدا باید حمایت قاطع مردم را داشت. تجربه پهلوی ها و مبارک نشان می دهد که غرب برای منافعش از قربانی کردن مهره هایش دریغ نخواهد کرد.
۷– ما خواستار جهانی عاری از سلاح های هسته ای هستیم. برای شروع ما خواستار خاور میانه بری از سلاح های هسته ای هستیم.
۸– ما خواستار خروج همه نیروهای خارجی از خلیج فارس می باشیم
۹– ما خواستار صلح جهانی هستیم . ایالات متحده یک پای هر مخاصمه ای در ۷۰ سال اخیر بوده است. این ابر قدرت خودسر بی اعتنا به هر تصمیم جمعی ملل خطری است واقعی برای امنیت و بقاء بشریت . وظیفه ما و دیگر انسان دوستان جهان مهار و کنترل این نیروی مخرب خودسر است.
۱۰– شکل فعلی مدیریت جهانی منطبق با نیاز های این دوران نیست . ما خواستار لغو حقوق نا عادلانه وتو و عضویت دائمی در شورای امنیت هستیم.
۱۱– ما خواستار همکاری منطقه ای با همه همسایگان ایران می باشیم. باید با عرب ستیزی بازی خورده های منافع خارجی وسیعأ برخورد شود. کشور ما نمی تواند در عداوت دائمی با همسایگانش باشد. ما خواستار دوستی با همه ملل بخصوص کشورهای همجوارمان می باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: