صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه


هارون یوسفی

مسخره گی!
هر دو «نفری» جانبِ ویرانه روان است
زین روست که مردم همه در آه و فغان است
رفتیم و ولی منزل مقصود ندیدیم
چون قیضه این قافله در دست خران است
گوشِ شنوا در همه کابینه نیابی
حرفِ حقِ تو بر سرِ شان بارِ گران است
یک عده ٬سرِ رتبه و کرسی به جدال اند
ملا همه در فکرِ سر و موی زنان است
هر لحظه به نشریه و تی وی که ببینی
جنگ و جدلِ تاجک و پشتون و زبان است
هر هفته سفر جانبِ واشنگتن و دهلی
گاهی چو « الن دولن» و گاهی چو «پُران» است
از دودِ سیاه بم و خمپاره٬ هزاران
آغشته به بیماریِ قلب و سرطان است
گه لنگی و نکتایی و گه شالِ ختایی
استادن و بنشستن شان مثل فلان است
 
                   هارون یوسفی  
                لندن: ۱۵-۱۰-۲۰۱۵    

هیچ نظری موجود نیست: