صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

اعتصاب غذای ده ها پناه جوی بازداشتی در ترکیه

• دهها پناه جوی کرد، سوری، عراقی، و افغانی که از حدود بیست روز پیش در ترکیه بازداشت و هم کنون در یک پادگان نظامی به سر می برند از پنج روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زداند ...
دهها پناه جوی کرد، سوری، عراقی، و افغانی که از حدود بیست روز پیش در ترکیه بازداشت و هم کنون در یک پادگان نظامی به سر می برند از پنج روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زداند.

به گزارش پایگاه انسانیت، مرکز خبری و اطلاع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در میان این پناه جویان زن وکودک نیز دیده میشود. بسیاری از این پناه جویان بازداشتی از وضعیت بسیار نامساعد خود و کودکان و زنان خبر دادند، آنان از نهادهای حقوقی بشری درخواست کرده اند که به کمک آنان بشتابند.

هیچ نظری موجود نیست: