صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

حضور سربازان آمريکايي در افغانستان و استيصال کاخ سفيد

اواخر هفته گذشته، کاخ سفيد خبري را مبني بر تغيير جدول زماني خروج نيروهاي نظامي ايالات متحده از افغانستان منتشر کرد که تحليل هاي متفاوتي را به دنبال داشت.کمتر از يک هفته قبل باراک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده اعلام کرد که بر خلاف برنامه ريزي هاي قبلي، سربازان ايالات متحده پس از سال 2016 ميلادي نيز در افغانستان باقي مي مانند.بر اساس برنامه قبلي اعلام شده توسط واشنگتن، پيش بيني شده بود که تا پايان سال 2016 ميلادي 9 هزار و 800 نيروي نظامي ايالات متحده در افغانستان باقي بمانند.
پيش بيني بر اين بود که پس از سال 2016 ميلادي، تنها 1 هزار نيروي نظامي ايالات متحده با هدف دوگانه آموزش نيروهاي امنيتي افغانستان و مقابله با تروريسم در اين کشور حضور داشته باشند، اما؛ برنامه جديد ايالات متحده تصريح مي کند که پس از سال 2016 حدود 5 هزار و 500 نفر از نيروهاي آمريکا در افغانستان حفظ مي شوند.بررسي دقيق تصميم اخير رئيس جمهور ايالات متحده در مورد افغانستان و حواشي آن نشان دهنده شرايط سخت تصميم گيري براي اهالي کاخ سفيد است. باراک اوباما در شرايطي تصميم به حفظ نيروهاي ايالات متحده در افغانستان گرفته که پايان دادن به جنگ افغانستان و عراق يکي از وعده هاي انتخاباتي وي بوده است. تصميم اوباما براي حفظ نيروهاي نظامي ايالات متحده در افغانستان و موکول کردن پايان بخشيدن به اين جنگ به آينده اي نامعلوم، انتقادهاي شديدي را متوجه وي کرده و متهم شدن وي به خلف وعده انتخاباتي يکي از بزرگترين عواقبي است که اين تصميم براي اوباما به دنبال داشته است.اوباما طي سخناني مبني بر استيصال تصريح کرد: با وجود بيش از يک دهه جنگ در افغانستان، تلاش براي تقويت ارتش و پليس اين کشور و صرف هزينه اي 65 ميليارد دلاري توسط ايالات متحده، هنوز نيروهاي افغانستان نمي توانند امنيت کشور خود را تضمين کنند و حضور نيروهاي آمريکا در اين کشور ضروري است.موضوع مهم اينکه؛ اوباما همزمان با اعلام خبر حضور نيروهاي آمريکا در افغانستان پس از سال 2016 ميلادي، تصريح کرد که وي هرگز طرفدار ايده «جنگ بي پايان» نيست و اين موضوع نگراني رئيس جمهور آمريکا را نسبت به انتقادهاي احتمالي نشان مي دهد.اوباما اشاره کرده است که وي در مورد ادامه حضور در افغانستان با فرماندهان نظامي ايالات متحده و همچنين کل تيم امنيت ملي خود مشورت کرده و اين تصميم در هماهنگي کامل با مقامات کابل اتخاذ شده است. دقت نظر در سخنان رئيس جمهور ايالات متحده به خوبي ميزان نگراني وي را از عواقب اين تصميم مشخص مي کند.جيمز کانينگهام، سفير سابق آمريکا در افغانستان، تصريح کرده است: تمايل قلبي اوباما براي خروج نيروهاي ايالات متحده از افغانستان قابل فهم است، اما؛ شرايط موجود اجازه اين کار را به وي نمي دهد.به گفته کاخ سفيد، ماموريت رزمي ائتلاف به رهبري ايالات متحده در افغانستان طي سال 2014 ميلادي به پايان رسيده و از آن زمان تا کنون، نيروهاي آمريکا و ناتو مسوول حفظ امنيت و دستاوردهاي بيش از يک دهه جنگ در اين کشور هستند.اوباما و تيم وي اعلام کرده اند که اشرف غني، رياست جمهور فعلي افغانستان بيش از حامد کرزي، رئيس جمهور قبلي اين کشور، خواستار حضور نيروهاي بين المللي در افغانستان است.بديهي است، درباره خبري با درجه اهميت حضور يا عدم حضور نيروهاي نظامي خارجي در افغانستان واکنش ها يکدست نيست، در اين ارتباط گاردين طي گزارشي به نظرات موافق حضور نيروهاي نظامي ايالات متحده در افغانستان پرداخته و به نقل از علي محمد، يک تحليلگر سياسي اهل افغانستان آورده است: حضور نيروهاي ايالات متحده تاثير مثبت رواني بر مردم و دولت افغانستان دارد.گاردين در اين گزارش توضيح نوشته است: طالبان و ساير تروريست ها معتقدند که نيروهاي امنيتي افغانستان توان مقابله با آنها را ندارند و در صورت خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان، شرايط براي فعاليت آنها بيشتر فراهم مي شود.گزارش مذکور در ادامه به منتقدان اوباما در ايالات متحده اشاره مي کند که تصميم وي را براي ماندن در افغانستان نشانه اي از خلف وعده او مي دانند و حضور ايالات متحده پس از سال 2016 در افغانستان را تقبيح کرده اند.کاخ سفيد نيز در مقابل انتقادها سکوت نکرده و به گفته واشنگتن پست، جاش ارنست، سخنگوي کاخ سفيد تصريح کرده است: قطعا شرايطي که جانشين باراک اوباما در افغانستان تحويل مي گيرد، بهتر از اوضاعي است که طي آن اوباما پروژه جنگ در اين کشور را تحويل گرفت.گاردين اشاره کرد که به نظر برخي، دليل خارج نشدن ايالات متحده از افغانستان، تجربه ناموفق آمريکا از اين موضوع در عراق است. کارشناسان تحليل مي کنند، کنترل ايالات متحده پس از خروج از عراق بر اين کشور کم شد و ناامني در آن افزايش يافت و اوباما تمايل ندارد اين اتفاق در مورد افغانستان تکرار شود.در گزارش گاردين آمده است: به ويژه تحولات يک ساله اخير افغانستان و مهم تر از آن حادثه قندوز در تصميم ايالات متحده براي ماندن در افغانستان موثر بوده است. گاردين تصريح کرد: طي حادثه قندوز که طي آن رعب و وحشت بر مردم افغانستان مستولي شد، هزاران نفر از مردم، به ويژه مردان جوان افغانستان فرار کردند و حدود 100 هزار نفر آواره شدند. اين اتفاق ايالات متحده را به سمت تصميم گيري درباره ادامه حضور در اين کشور پيش برده است.سي ان ان طي گزارشي به اظهارات اشتون کارتر، وزير دفاع ايالات متحده درباره ادامه حضور نظامي در افغانستان پرداخته و به نقل از وي نوشته است: ايالات متحده با دانستن اين موضوع که مبارزه دشواري را در افغانسان پيش رو دارد، تصميم گرفته که در افغانستان باقي بماند.طي گزارش سي ان ان به نقل از يک مقام ارشد دولت آمريکا آمده است: هزينه سالانه حفظ سطح فعلي نيروي نظامي ايالات متحده در افغانستان 14 ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد شده است.بررسي تحليل هاي متفاوت که در رسانه هاي مختلف درباره تصميم اوباما مبني بر حفظ نيروهاي نظامي اين کشور در افغانستان منتشر شده است، نشان مي دهد که اوباما و تيم تحت رهبري وي در شرايط سختي تصميم فوق را اتخاذ کرده اند. شرايطي که ممکن است کاهش محبوبيت نماينده دموکرات ها را در ميان آمريکايي ها به دنبال داشته باشد. بديهي است مردم ايالات متحده و سياستمداران مخالف اوباما خواستار تحقق بخشيدن به وعده هاي انتخاباتي وي هستند و خلف وعده، عاملي اصطکاکي در برابر دموکرات ها در آينده است

هیچ نظری موجود نیست: