صدای امریکا

۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه


لینا روزبه  " حیدری "

"تو مسلمان شو!"

من کافر و مردودم، تو خوب و مسلمان شو!
من پیرو شیطانم، تو رو کمی انسان شو!

من گر ز سیاهی ام، من حافظ تاری ام

تو نور و صفا آور، تو ناجی برهان شو


راه من اگر باطل، راه تو به حق باید

این وحشت و طغیان را، ختمی تو به بطلان شو


من گم شده در خوابم، خوش آنکه تویی بیدار

این قافله را دریاب، تو پرتو رحمان شو


من گمره و بی دینم، تو رهبر و فرمانده

رو طبل اناالحق زن، منصور دل و جان شو


من قدرت درمانده، تو شور قیامی سبز

بشتاب و تمامش کن، ختمی تو به دونان شو


در این جدل آخر، نور و شب و خفاشان

از عمق جهالت خیز، تو منطق ایمان شوهیچ نظری موجود نیست: