صدای امریکا

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

جنگ بی پیروز
گِریت هوکمن - یونگه ولت - ترجمه م. عشوری

• با یک حساب سرنگشتی جنگ در یمن تا کنون بیست میلیارد یورو به خزانهء سعودیها تحمیل کرده است. باحتمال باید این مونارشی ثروتمند دیگر سوی پسندازهاش دست یازیده باشد، بویژه که چند ماه است، بهای نفت در یک کاستی تاریخی فروفتاده است ...

رئیس جمهور مورد حمایت عربستان در یمن عبد ربه منصور هادی سه شنبه [دیروز] یک آتش بس هفت روزه پیشنهاد کرد. این را او به گفتهء خبرگزاری یمنی سبا طی نامه ای به اطلاع دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون، رسانده است. آتش بس بایستی از سه شنبهء هفته آینده آغاز و با مذاکراتی در بارهء یک راهکار سیاسی در ژنو همراه شود.
بیش از یک سال است، جنگی خونین میان پیکارگران شیعهء انصاراله و نظامیان رئیس جمهور در کشور گوشهء جنوبی شبه جزیره عربستان می توفد. در فوریه گذشته پس از آنکه پیکارگران در غرب بیشتر معروف به هوتی شهر صنعا پایتخت را گرفتند، پارلمان را منحل کردند و با نام «کمیتهء انقلاب» قدرت را خود در دست گرفتند. یک اتحادیه از چند کشور خلیج [فارس] به رهبری عربستان از ماه مارس به بمباران این پیکارگران آغازیده است. در مجموع باید تا کنون ۵۷۰۰ تن از مردم جان باخته باشند. سازمانهای کمک رسان گوناگون وضعیت گذران انسانی را در این کشور خودبخود فقیرفاجعه بار توصیف می کنند.
مامور ویژهء یمن سازمان ملل، اسماعیل اولد شیخ احمد اهل موریتانی، همانا می خواهد تاثیر مثبت بگذارد. او طبق گزارش دویچه وله گفت: «فقط راهکاری سیاسی می تواند بحران را پایان دهد.» او تاکید کرده است، در یک چنین گفتگوهایی باید تنها شهروندان یمن حضور داشته باشند. انصاراله هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده است.
این آتش بس بیگمان می تواند به داد پرزیدنت هادی برسد، که نیروهاش باوجود پشتیبانی گستردهء هوایی دولتهای خلیج فارس با مسائل بسیاری دست به گریبان اند. از هنگام دستیابی به شهر بندری عدن در آگوست تا کنون هیچ پیروزی چشمگیری نداشته اند. در این میان تلفات جانی و مالی از سمت عربستان ولی چشمگیر بوده است. ارقام آمده در تویتر، که عربستان تا کنون تایید نکرده است، ۲۰۰۰ سرباز سعودی کشته و ۴۵۰ ماشین جنگیش اسقاط شده اند. افزون بر این باید چهار هلیکوپتر آپاچی و یک جت اف ۱۵ ساقط شده باشند. با یک حساب سرنگشتی این جنگ تا کنون بیست میلیارد یورو به خزانهء سعودیها تحمیل کرده است. باحتمال باید این مونارشی ثروتمند دیگر سوی پسندازهاش دست یازیده باشد، بویژه که چند ماه است، بهای نفت در یک کاستی تاریخی فروفتاده است.
شیخها از یکسو باید دخلشان را افزایش دهند، از سوی دیگر با تولید نفت در مقدار بالا گردش فراکینگ ایالات متحده [شیوه ء بازیابی چاه متروکه] را به مرگلاخ شکست برانند. با توجه به ذخیرهء ۶۰۰ میلیادرد یورویی براورد شده سعودیها خواهند توانست هم بمبارانشان را بر کشور همسایه و هم جنگ قیمت را در بازار نفت هنوز زمانی دیگر پیش برند. ولی در اینکه آیا عربستان این جنگ را در یمن خواهد برد، ناظران سخت تردید دارند.
صفحهء خبری المصدر در این ارتباط روز سه شنبه گزارش داد، که انصاراله همچنان مواضعش را در خاک سعودیها حفظ کرده است. یگانهایی از این پیکارگران دوشنبه صبح به منطقهء مرزی ابوالردیف نفوذ کرده نقاط از لحاظ استراتژیک مهمی را در شهر اشغال کرده اند. در این حمله طبق این گزارش باید شمار بسیاری از سربازان اتحاد نظامی دولتهای خلیج فارس کشته شده باشند. باید افزوده شود، ارتش سعودی تاکنون تکذیب نکرده است، که پست مرزی ابوربوعه، که انصاراله و گارد جمهوری متحدش چهار هفته پیش تصرف کرده بودند، پس گرفته شده است.
گروه نظامی وابسته به القاعدهء انصارالشریعه نیز تازگی جدی تر به این میدان پا گذاشته و کنار عربستان جای گرفته است. اخیرا گزارشهایی از عدن حاکی از درگیریها میان یک گروه نظامی سنی و واحدهای انصاراله می رسد. هوپیماهای جنگی سعودیها آخرهفتهء گذشته نیز به تکهای خود بر سر یمن ادامه دادند. تنها در منطقهء پیرامون سد مَرِب باید ۱۵ حملهء هوایی انجام گرفته باشد. با اینحال پیکارگران برای بازگیری سد پیشرفتهای گسترده ای داشته اند.   

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۹ آذر ۱٣۹۴ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵

هیچ نظری موجود نیست: