صدای امریکا

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

به بهانه مصاحبه مسعود بارزانی با "گاردین"

نسان نودینیان

• از سال ۱۹۹۵ استقلال کردستان به محور اصلی سیاست و راه حل عملی مردم به امکان دخالت در سرنوشت خویش یکی از محوریترین سیاست و راه عملی برون رفت از شرایط کنونی تبدیل شد. مسعود بارزانی و احزاب ناسیونالیستی شریک در قدرت طرفدار جدایی و مراجعه به آرا و افکار مردم از پایین نیستند ...

از اشراف نمونه "مردان عصر امپراتوری" سایکس و پیکو
تا عشایر نمونه "مردان عصر دیکتاتوری ها" مسعود بارزانی

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در مصاحبه با گاردین گفته‌ است: "خاورمیانه دستخوش تغییرات "دراماتیک" شده و زمان آن فرا رسیده که جهان با یک توافق جدید بین‌المللی مرزهای تازه‌ای در خاورمیانه ترسیم کند."
مسعود بارزانی بازی در نقش "جوکر Joker" را خوب تمرین کرده. با دولتهای منطقه نقش خود را خوب بازی میکند. دستهای جنایتکارانه صدام را میفشارد و با ولع تمام صورتش را میبوسد، در آغوش اردوغان و داوود اوغلو میتواند خوب جای خودش را گرم نگه دارد، از ناز و نعمتهای آنها لذت میبرد. جنایت تاریخی قتل عام مردم در کردستان ترکیه توسط اردوغان و ارتش جنایتکار را با سکوت بدرقه میکند و برای گریز از جواب به شرایط ابژکتیو و محکومیت جنایتهای تاریخی دولت مرکزی ترکیه و اردوغان برگ تقسیم مجدد مرزها را پیش کشیده، است.
مسعود بارزانی در پنچ سال گذشته بارها در ارتباط با تقسیم کشور عراق و مناطق شمال و جنوب، جدایی کردستان عراق را پیش کشیده است.
جدایی و استقلال کردستان عراق توسط ناسیونالیسم کرد با مانع روبرو شده. اینها با برگ جدایی بازی با دولتها را برای امتیازگیری بکار میگیرند.
از سال ١٩٩٥ استقلال کردستان به محور اصلی سیاست و راه حل عملی مردم به امکان دخالت در سرنوشت خویش یکی از محوریترین سیاست و راه عملی برون رفت از شرایط کنونی تبدیل شد. مسعود بارزانی و احزاب ناسیونالیستی شریک در قدرت طرفدار جدایی و مراجعه به آرا و افکار مردم از پایین نیستند.
مردم در کردستان عراق از احزاب حاکم و در قدرت شرایط تلخ و سختی را تجربه کرده اند.
در شش ماه گذشته حقوق کارمندان و حقوق بگیرها پرداخت نشده. خانواده نیروهایی نظامی اقلیم کردستان در سخت ترین شرایط برای تامین معیشت بسر میبرند. اقتصاد و تامین حقوق و معیشت به مشکل اصلی مردم در شهرهای کردستان تبدیل شده است. ناامنی و تیره وتار شدن موقعیت اجتماعی مردم روز بروز بیشتر شده و کردستان عراق به سمت دوره جدیدی از سرگردانی میرود.
اعتراضات توده ای در شهرها توسط کارمندان و معلمان در اشکال گسترده و مداوم در جریان است. اعتبار و اتوریته ای برای احزاب حاکم در اقلیم کردستان باقی نمانده است. همه جا نارضایتی و اعتراض علیه مسعود بارزانی و احزاب حاکم در قدرت در جریان است.
چالش های مهم و سترگی در کردستان عراق و ترکیه در جریان است. کوتاه کردن دخالت نظامی شهرهای کردستان ترکیه از دست میلیتاریزم نطامی دولت و ارتش در ترکیه، دامن زدن به اعتراض شهرها در اشکال قیام و اعتراضات توده ای در شهرهای ترکیه، پایان دادن به همکاری اقلیم کردستان و در راس آنها مسعود بارزانی با دولت ترکیه، کوتاه کردن دخالت اسلام سیاسی داعش و جمهوری اسلامی در منطقه و جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در شهرهای کردستان فاکتورهای مهم برای حل اوضاع سیاسی کنونی در کردستان عراق و ترکیه است.
عقب راندن اختاپوس اقتصادی و عشیره ای حزب مسعود بارزانی و کوتاه کردن دست جنایتکارانه آنها از سرنوشت مردم در شهرهای کردستان عراق، گسترش اعتراضات توده ای که از یکسال گذشته در ابعاد گسترده و توده ای توسط معلمان، کارمندان و کارگران درجریان است، بسط اعتراضات تا رسیدن به ایجاد تشکل های ابتکاری و در دست گرفتن قدرت مردم و اعتراضات کنونی در اشکال شوراهای حاکمیت توده ای به منظور اداره جامعه توسط نهادهای انتخابی مردم در سطح شهر، محلات و نهادهای اداری و شهری، بدست گرفتن اقتصاد و تقسیم حقوق و مزایا راه حل کنونی مردم و جامعه است.

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۷ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲۷ ژانويه ۲۰۱۶

هیچ نظری موجود نیست: