صدای امریکا

۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

نجات زندگی انسان ها
خوزه ایگناسیو توره بلانکا استاد علوم سیاسی در مادرید و روزنامه نگار در ال پایس - برگردان: حمید حسینی

• شرم آور است پروژه ای که خود را با ارزشهای انسانی و اخلاقی تعریف میکند وظیفه خطیری را که در این لحظات بر دوش دارد به سازمانهای غیر دولتی و داوطلبینی محول میکند که حتی برای اجرای آن با موانع قانونی در سواحل یونان مواجه هستند. و اکنون برای دور شدن هر چه بیشتر از این ارزشها سیاست بازگرداندن پناه جویان را برنامه ریزی میکند. باز گرداندن، به کجا؟ ...

بنیاد تفکر و عمل ما برای برخورد با مسئله پناهجویان فقط به فقط باید نجات جان انسانها باشد. این موضوع دقیقاً در اساسنامه اتحادیه اروپا طی بندهای ۲ و ٣.۵ آمده است، که مطابق آن پایه فکری ساختمان اتحادیه اروپا، احترام به کرامت انسانی است، که تجلی بیرونی آن در دفاع از حقوق بشر و بطور خاص در دفاع از حقوق کودکان، و توجه به وظایف بر گرفته شده از منشور سازمان ملل در دفاع از حق پناهندگی است.
اکنون سوال اینست، آیا اتحادیه اروپا این سیاست را در ارتباط با پناهجویان دنبال میکند؟، متاسفانه اینچنین نیست، اگر اینچنین بود، چه مشکلی وجود میداشت برای آنکه ناتو در دریای اژه برای مبارزه با قاچاقچیانی که از درماندگی پناهجویان سودهای کلان میبرند وارد عمل شود؟ اگر نجات جان انسانها برای اتحادیه اروپا الویت داشت، چه مقدار زمان نیاز داشت تا سیستمی را ایجاد کند برای حفاظت از جان و زندگی بیشمار انسانهاییکه هر گونه خطری را میپذیرند تا از سواحل ترکیه به خاک یونان برسند؟ اگر سیاست اروپا واقعاً حمایت از زندگی گریختگان از جنگ بود چرا میبایست یونان را تهدید کند، بصرف آنکه پناه جویان را میپذیرد؟ احترام به زندگی پناهجویان ایجاب میکرد سریعا اردوگاهای ضرور با تجهیزات کافی برای پذیرش پناهجویان در همه جای اروپا بر پا کند؟ و یا اگر اساس احترام به کرامت انسانی مطرح بود شاهد چانه زدنهای سیاسی و اقتصادی اروپا با کشور ترکیه نمیبودیم در حالیکه روزانه ۲۰۰۰ انسان گریخته از جهنم جنگ در سوریه زندگی خود را برای گذر از دریای اژه بخطر میاندازند؟
متاسفانه تا این تاریخ، سیاست اعمال شده از جانب اتحادیه اروپا حفاظت از زندگی انسانها نیست، بلکه کاستن از تعداد پناهجویان است.
شرم آور است پروژه ای که خود را با ارزشهای انسانی و اخلاقی تعریف میکند وظیفه خطیری را که در این لحظات بر دوش دارد به سازمانهای غیر دولتی و داوطلبینی محول میکند که حتی برای اجرای آن با موانع قانونی در سواحل یونان مواجه هستند. و اکنون برای دور شدن هر چه بیشتر از این ارزشها سیاست بازگرداندن پناه جویان را برنامه ریزی میکند. باز گرداندن، به کجا؟ به همان کشور ترکیه که از آن گریخته اند، و یا به سوریه، کشوری که با دخالت روسیه برای دفاع از بشار اسد فاجعه انسانی بزرگتری را در چشم انداز دارد؟ برای سردمداران اروپا چه فرقی میکند؟ پناهجویان را به هر کجا باز گردانند برای این رهبران بی تفاوت است فقط مهم آنست که هرچه دورتر و بازهم دورتر از نظرگاهشان باشند.
 
خوزه ایگناسیو توره بلانکا استاد علوم سیاسی در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید و نویسنده و روزنامه نگار برجسته اسپانیا در ال پایس - ۱٣-۰۲-۲۰۱۶ 

هیچ نظری موجود نیست: