صدای امریکا

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

پیام تبریکی به مناسبت 8 مارچ 

  هشتم مارس (مارچ ) روز جهانی زن را به زنان آزادی خواه افغانستان و جهان، خاصه زنان اهل قلم، تبریک و تهنیت  می گویم 
باعرض حرمت  هاشم قاهر

هشت مارچ ( مارس ) روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که زنان در کشورهای مختلف به اشکال و اندازه های متفاوت تحت ستم قرار دارند و همین امر به اعتراضات مخالفان زن ستیزی ماهیتی جهانی بخشیده است. 
 زنان افغانستان  همچنان در اسارت قوانین، رسوم و فرهنگ مردسالاری به سر می برند. بخصوص  در دو دهۀ اخیر پس از تسلط جهادگران و حاکمیت رژیم پوشالی ، زنان کشور ما تحت ستم های فردی و اجتماعی بیشتری قرار داشته اند . تجاوزات جنسی بالای زنان ، کودکان ، خودسوزی ها ، سنگسار ، دره زدن ، قتل ، لت وکوب ،  فقر ، گرسنگی ، بیکاری ، و . . . .    روز افزون تر شده میرود .
درجامعۀ ما سنّت و خرافات و باورهای دینی ، جان و روان مردم را به بند کشیده و زنان تاوان بسیاری ازعقب افتادگی های جامعه را می پردازند، واقعیت این است که جهادگران ، یورش خود را بالای  تمام دستاوردهای فرهنگی دهه های گذشته ، از فردای قدرت گیری روز نامیمون ( 8 ثور 1371خورشیدی )  با یورش به زنان آغاز کردند . و جنگی را علیه جامعهء زن سازمان دادند که نوید آن را خیلی پیش از این داده بودند . جنگهای قدرت طلبی تنظیم های جهادگر که تحت نظر سازمانهای استخباراتی کشورهای همسایه ( ایران ، پاکستان ) و کشورهای ارتجاعی اعراب بخصوص عربستان سعودی به سردمداری ( قصرسفید ، لندن ) به راه انداخته شد ، کشور ما را به قعر دوران برده داری پرت کرد.

گذشت زمان نشان داد که رژیم اسلامی  بر بنیاد دین ومذهب بر زن ستیزی نهاده شده و مقولهء آزادی زن و رهائی زن در تضاد آشتی ناپذیری با آن قرار گرفته است. وضع ناهنجار کنونی زنان کشور ما  ناشی از همین اندیشه است .

با تسلط چنین فضای مکدر ، آزادی و رهائی زن ، نفی این موجودیتها و قید و بندهای هزاران ساله مادی و روحی است . با مبارزۀ پیگیر و خسته ناپذیر علیه انواع خرافات ، باید  شرایط برای تغییرمهیا شود و زنان درگذارتاریخ در گذرگاه پر تلاطم ولی نوید بخشی به پیش بروند.

 برای ساختن جامعه نوین، جامعۀ عاری از ستم و نابرابری، مسئولیت سنگینی بردوش زنان است. زنان باید به رشد و تکامل خود و مبارزه با نتایج روانی- اجتماعیٍ سرکوب و تحقیری که در طول تاریخ بر آنان تحمیل شده است، همت گمارند. روحیه شورشگری را همراه با بالا بردن آگاهی و شناخت از پیرامونشان، درخود رشد دهند و مبارزه با نابرابری های جنسیتی را به فردا های دور نسپارند وبی محابا و بی رحمانه با عاملان آن بستیزند. 

 وظیفۀ همه روشنفکران کشور ما است تا صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان دربند افغانستان را به گوش تمام جهانیان برسانند . زیرا  رهایی زن رهایی جامعه است . ( حق داده نمی شود ، حق گرفته می شود ) رهایی  زنان عمدتاً به دست خودشان ممکن است، رهایی زنان  پیش از همه با مبارزات آگاهانه و متحدانۀ همه زنان است. به آرزوی تحقق این آرمان مقدس .

 

هیچ نظری موجود نیست: