صدای امریکا

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

تظاهرات حامیان ژنرال دوستم و ژنرال عطامحمد نور تحت سرپرستی طالب و داعش 

بدون شرح

هیچ نظری موجود نیست: