صدای امریکا

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

مفتي اعظم عربستان: عذاب به زودي به مردم افغانستان و پاكستان نازل خواهد شد

افغان خبر : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، از نوادگان عبدالوهاب (موسس فرقه وهابيت) از سوي شاه عربستان به مقام مفتي عام و اعظم وهابيون عربستان سعودي و رئيس هيات كبار علما عربستان منصوب كه مساوي يك وزير كابينه دولت عربستان است.

او سردسته صادركنندگان فتواهاي عجيب، مسخره و مشكوك مفتي هاي وهابي است كه ممانعت از هر نوع حركت و تفكر مضر براي رژيم صهيونيستي، از ويژگي اساسي تمام فتواهاي او است. وي اخيراً با تحقير مردم افغانستان و پاكستان اظهاراتي بر زبان رانده كه نمايانگر عمق نگاه دولتمردان وهابي نسبت به اتباع اين دو كشور مي باشد.اين مفتي اعظم چنين گفته:
بسم الله الرحمن الرحيم
“زماني كه (خداوند) آنان را نجات داد دوباره به ناحق ستم ورزيدند. به آنها گفتيم اي مردم! اين سركشي شما بر عليه خودتان است چرا كه كالاي زندگي دنيوي همين است. پس از آن است كه بازگشتتان به سوي ماست و ما شما را از آنچه كه بر آن واقف نيستيد باخبر خواهيم كرد. صدق الله العظيم” 
در اين برهه حساس كنوني، مملكت سعودي و پادشاهان و علماي آن، تنها انسان هاي صادق و ثابت قدمي هستند كه از مسلمانان سراسر جهان دفاع مي كنند. اما متاسفانه بقيه مسلمانان، آن گونه كه شايسته است به وظيفه خود عمل نكردند. ناسپاسي مردم افغان يك نمونه واضح است. بنده دارم مي بينم كه از دير زماني تا كنون در يك حالت ترحم انگيز زندگي مي¬كرده اند. تا همين اواخر در جهنمي زندگي مي كردند كه در آن “اگر كمك مي طلبيدند، با آبي همچون مس گداخته به فريادشان رسيدگي مي شد.” سربازان شوروي آنان را كشته و آواره نمودند و جز “مشتي اراذل و اوباش” از آنان باقي نماند. اما خداوند سبحان آنان را با دستان عربستان ياري نمود چرا كه تنها آرزوي عربستان دفاع از برادران مسلمانشان بود و اگر ياري عربستان نبود، حتما به هلاك مي رسيدند. خود افغانها به جهاد در راه خدا برضد كمونيستها اهميتي نميدادند اما رحمت خادم حرمين شريفين به دادشان رسيد. وليكن ديديم كه از مملكت عربستان روي برگرداندند و “اصحاب ميسره” شدند بلكه شايسته است كه بگوييم تبديل به “اصحاب مشأمه” شدند. خداوند سبحان نيز گفته است “كساني كه به آيات ما كافر شدند همان اصحاب مشأمه هستند.” جواب كار نيك ما را با نيكي ندادند. خداوند فرموده است “اگر سپاس گزاريد نعمتتان را افزون مي كنيم و اگر كافر شويد بدانيد كه عذاب من شديد است.” صدق الله العظيم. پس اي مسلمانان سپاسگزاري و جواب نيكي را دادن چيست؟ حداقل اين كه نام فرزندان خود را به نام پادشاهان سعودي بگذاريد. اما افاغنه ابا كردند و عصيان نمودند و از حكومت طالبين دين خدا خارج شدند و با صليبي ها همكاري كردند. درحاليكه خداوند سبحان گفته است كه “در راستاي نيكي و پرهيزكاري همكاري كنيد نه در راستاي گناه و دشمني” پس آنان منافقند و در حديثي از ابي هريره رضي الله عنه داريم كه مي گويد: منافق سه نشانه دارد. اول اينكه اگر سخن بگويد دروغ است. دوم اينكه اگر وعده دهد خلف وعده مي كند. سوم اينكه اگر امين دانسته شود خيانت مي كند. پس خشم خداوند بر آنان باد. خداوند سبحان مي گويد: “گفت برو كه سرنوشت تو از زندگي، آن است كه هركس به تو رسيد به او بگويي به من دست نزن” خداوند آنان (افغان ها) را لعنت كرده و وضع اسف بارشان نيز دليلي است بر ادعاي من. بايد توبه نصوح كنند كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
پاكستاني ها هم شريك اين جرم هستند. از روز روشن تر است كه آنها مديون مملكت سعودي هستند. آنها را چه به عربستان كه آغوش خود را براي آنها باز نمود تا زميني سرسبز بيابند و كارگران شان در آن وارد شوند و كنيزكان شان را به آن صادر سازند. از نعمت خداوند و مملكت بود كه شكم هاي شان سير شد وگرنه به خاطر گرسنگي در معرض مرگ و هلاك بودند.عجيب است كه به نعمت پروردگارشان كافر شدند و من فكر مي كنم آنها منافقند و خداوند جل و علا نيز گفته است كه “به دليل اين است كه ايمان آوردند سپس كافر شدند پس به قلب هايشان قفل زده شد و ديگر نمي فهمند.” صدق الله العظيم. وقتي كه مملكت دستانش را به سوي آنها دراز كرد پشت ما را خالي كردند و زماني كه خطر دست درازي صفوي ما را تهديد مي كرد آن پارلمان كافر از ارسال سرباز براي ياري سرزمين حرمين شريفين امتناع ورزيد. ديگر شايسته نيست كه نام پايتخت آنان را اسلام آباد بناميم. بعضي از علماي پاكستاني مثل مولوي فضل الرحمن هم سكوت شان در گذشته منجر به اين شد كه اكنون مبتلا به مرض نفاق شوند و رو در روي مولانا سميع الحق قهرمان بايستند. من كه ديگر اميدي به هدايت افغان ها و پاكستاني ها ندارم چرا كه عذاب بر آنها نوشته شده است. “شيطان به شما وعده فقر داده و دستور به فحشا و زشتي مي دهد در حالي كه الله به شما وعده آمرزش و نيكي مي دهد چرا كه خداوند واسع و دانا مي باشد.” صدق الله العظيم.

هیچ نظری موجود نیست: