صدای امریکا

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

سیستم فدرالی برای سوریه امری است هم رئالیستی و هم ایده آل

ع. شریف زاده

• فدرالیزم برای کوردها همچنین امری ایده آل است عدم به هم پیوستگی خاک کوردها در سوریه وجود مقوله ای به نام کوردستان را در مقابل علامت سوال قرار داده است؟ به همین دلیل هم عملا استقلال کوردستان برای کوردهای این دیار موضوعیتی چندانی نداشته و ندارد ...

در چند روز گذشته دور از هیاهوی دستگاهای تبلیغاتی و رسانه ای به ابتکار رهبران سیاسی کورد در روژآوای کوردستان و همگامی نماینده گانی از اقلیتهای چرکس و عربهای ساکن این بخش از کوردستان، نظام فدرالیستی برای فردای سوریه تصویب گردید این اقدام با انبوهی از انعکاس و واکنشهای مثبت و منفی داخلی، منطقه ای و بین المللی روبرو گردید پیشآهنگی کوردها جهت تعیین نظام سیاسی آینده سوریه نشان از اقتدار و قابلیت سیاسی آنهاست. ناگفته نماند در تاریخ ٤ـ ١٠ـ ١٩٩٢ میلادی پارلمان اقلیم کوردستان ابتدا فدرالیزم را برای کورد تصویب و ده سال بعد آن را به کل عراق تفهیم و تحمیل نمود.
واکنش و موضعگیری کشورها و نهادهای بین المللی و منطقه ای تأثیرگزار در سوریه، در مقابل اعلان فدرالیزم توسط کوردها بخشا نوید بخش و امیدوار کننده بود. روسیه که تأثیر و سهم بزرگی در آینده سوریه دارد تلویحا با نظام فدرالیزم موافقت کرد. معاون وزیر خارجه روسیه تز فدرالیزم را یکی از گزینههای ممکن برای فردای سوریه توصیف نمود از موضعگیری روسیه میتوان چنین استنباط کرد که کوردها بدون صلاح دید قبلی روسیه تصمیم و اقدام به چنین ریسکی بزرگی نکرده باشند.
واکنش اتحادیه اروپا و آیالات متحده امریکا احتیاط آمیز و شبیه هم بود با الفاظ دیپلماتیک بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید داشتند (لازم به یادآوری است نظام فدرالی در جهت حفظ تمامیت ارضی میباشد).
ایران از دیگر بازیگران مهم و جدی در امور سوریه است سخنان وزیر خارجه رژیم اسلامی که در ترکیه اظهار داشت تکرار همان سناریوی بود که در سال ٢٠٠٣ی میلادی در قبال عراق داشتند ابتداء با تعیین سیستم فدرالی در عراق مخالفت نمودند اما بعدا با آن همراه شدند منطقا رژیم دینی ایران نباید با نظام فدرالی در سوریه مخالفت نماید.
هر چند حکومت مرکزی سوریه طی بیانه ای اعلان فدرالیزم توسط کوردها را امری غیرقانونی خواند و آن را رد کرد ولی در نهایت دولت اسد باید از فدرالیزه شدن سوریه خوشحال باشد زیرا راه دیگری غیر از کنار آمدن با آن ندارد.
بنظر میرسد بازندهگان سیستم فدرالی در سوریه دولتهای ترکیه و عربستان سعودی باشند که از بازیگران دیگر در امور بحران سوریه میباشند.

نظام فدرالی برای فردای سوریه امری است رئالیستی زیرا
١ ـ در این کشور آشوب زده هم اکنون ٣٩ دسته و گروه مسلح وجود دارند که شمار نیروهای تا دندان مسلح آنها تا دویست هزار نفر برآورد می شوند متقاعد کردن آنها بار دیگر تحت یک حکومت متمرکز مرکزی فرمان ببرند، غیرممکن است اگر فاکتور دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم حدالاقل یازده دولت منطقهای و فرامنطقهای را در امور سوریه هم به آن اضافه نمائیم و همچنین اگر حضور دهها هزار جنگجوی جهادی دیگری را که از اروپا، امریکا و کشورهای مسلمان خاورمیانه و افریقا به سوریه آمده اند، مدنظر بگیریم، آنگاه بسیار ساده به این نتیجه میرسیم که بحث از نوسازی یک حکومت متمرکز مرکزی در سوریه تنها یک رۆیاست.
٢ ـ چند سالی است مملکت سوریه عملا در داخل مرزهایش در سه بخش علویها، عرب های سنی و کوردها تقسیم شده است این تقسیم بندی توأم با کشتارها و خصومتهای فراوانی بوده است آشتی دادن این سه دسته متخاصم اتنیکی، قومی و آئینی و تابع کردن آنها به یک حکومت متمرکز مرکزی، خیال باطلی بیش نیست.
٣ ـ نظام فدرالی در سوریه امری رئالیستی است زیرا تجزیه مرزهای کشور سوریه با قطب بندیهای سیاسی و نظامی منطقه ای و بین المللی سازگار نیست تجزیه مرزهای سوریه بحرانهای خاورمیانه را تشدید و گسترش خواهد داد حتی برخورد نظامی دولتهای منطقه با همدیگر در صورت تجزیه نقشه سوریه دور از انتظار نیست از دگر سو نظام فدرالی میتواند بخشا منافع دولتهای دخیل را کم تا بیش تأمین کند و حتی به جنگهای نیابتی آنها در این کشور خاتمه دهد.
نظام فدرالی برای آینده سوریه همچنین امری ایدهآل هم میباشد زیرا از چهار سال گذشته که بحران سراپای این مملکت را گرفت، صدها هزار کشته، بیش از شش ملیون نفر آواره و بخشهای زیادی از سرزمین سوریه ویران و به مخروبه تبدیل شده اند در نتیجه نه میتوان و نه باید اجازه داد این همه بدبختی بدون دستآورد خاتمه یابد نظام فدرالی میتواند پاسخی برای آن همه زخم باشد که بر پیکر این کشور وارد شده اند.
بطور خلاصه میتوان نتیجه گرفت تعیین نظام فدالیستی البته با مدل لبنان (بر اساس آئین، مذهب و قومیت) برای آینده سوریه امری ایدهآل و رئالیستی خواهد بود و میتواند منافع مردم سوریه و کشورهای ذی نفع را تأمین نماید.
فدرالیزم برای کوردها همچنین امری ایده آل است عدم به هم پیوستگی خاک کوردها در سوریه وجود مقوله ای به نام کوردستان را در مقابل علامت سوال قرار داده است؟ به همین دلیل هم عملا استقلال کوردستان برای کوردهای این دیار موضوعیتی چندانی نداشته و ندارد از سوی دیگر کوردها با دو ملیون جمعیت فقط %٨ از کل جمعیت سوریه را تشکیل میدهند مفهوم آن این است کوردها از نظر کمیت وزنه ای سنگین در یک حکومت متمرکز به حساب نمی آیند اقتدار کوردها از قابلیت رهبری سیاسی آنها ناشی می شود که بسیار هوشمندانه توانسته اند از فرصتهای پیش آمده نهایت استفاده را ببرند لازم به یادآوری است کوردها در سوریه سه سال تجربه خود مدریتی تحت نام کانتونها را هم دارند که بسیار تجربه ای موفقیت آمیز بوده است.   
تز فدرالیزم در سوریه توسط کوردها مطرح و نقطه شروع آن هم رۆژآوای کوردستان میباشد (همانند عراق) لذا ضرورت داشت این تصمیم و اقدام مهم بدون اما و اگر از سوی کوردها در بخشهای دیگر کوردستان مورد حمایت قرار میگرفت بر این اساس موضع انفعالی احزاب کورد در کوردستان ایران غیره قابل توجیه است عجبا این احزاب استراتژی سیاسی خود را نیل به نظام فدرالیستی در ایران تعیین نموده اند اما در مقابل تصویب فدرالیزم از جانب کوردها در روژآوای کوردستان یا سکوت کرده یا توسط افراد آنها بصورت غیره رسمی به چالش کشیده می شود ! 
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣ فروردين ۱٣۹۵ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۶

هیچ نظری موجود نیست: