صدای امریکا

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اعلان فاتحه 
آن گل که بیشتر به چمن میدهد صفا 
گلچین روزگار امانش نمیدهد 
گلچین روزگار عجب با سلیقه است 
میچیند آن گلی که به دنیا نمونه است  


لطیفه عزیزی قاهر خانم ، مستوره قاهرنبی ، عطیه قاهرعلوی ، ریحانه قاهر دختران ، علی عبدالله قاهر، ولی عبدالله قاهر  پسران ، عبدالطیف عزیزی پدر خانم  ، صالحه وکیلی پوپلزائی عزیزی مادرخانم  ، هاشم قاهر ، دوکتورمحمدکاظم پوپل ، محمدسالم پوپل برادران ، ماری پوپل ، راحله پوپل همشیره ها ، محمد داورعزیزی برادرخانم ، رابعه عزیزی وکیلی ، شهباعزیزی ، زاهده عزیزی نعیم ، یاسمین عزیزی رؤف ، عایشه عزیزی قرغه خیاشنه ها ، کامیار نبی ، محمد ناصر علوی دامادان ، روضیه قاهر، دوکتورروح افزا نعیم ، عابده پوپل خانمهای برادران ، فریدپوپل ،مرضیه پوپل ، فایق پوپل ، اندیرا پوپل ، مریم پوپل نبی ، نایل پوپل ، فهیم پوپل ،  برادرزاده ها ، ئیلااسماعیل پوپل ، راحله اسماعیل پوپل همشره زاده ها ، یارمحمدپوپل ، عتیق الله پوپل ، صدیق الله پوپل ، نصرت الله پوپل ، سلطان محمد پوپل ، فدامحمد پوپل ، نظربرهان ، اخترمحمدپوپل پسران کاکا ، مصطفی وکیلی ، ابراهیم وکیلی ، اسمعیل وکیلی پسران ماما ، عزیزالله وکیلی پوپلزائی ، بسم الله نعیم ،محبوب الله قرغه ،  محمد جواد رؤف باجه ها ، و باقی فامیل های عزیزی و پوپل ، نسبت وفات دوکتورمحمدعالم قاهر پوپل ، رئیس شفاحانۀ فوق تخصص چشم امید که جنازه قبلأ در کابل به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانند . فاتحۀ مردانه و زنانۀ مرحومی روزیکشنبه 17 ماه ایریل مطابق 29 برج حمل 1395 خورشیدی از ساعت 1 الی 3 بعد از ظهر درشهر فرانکفورت  کشور آلمان برکزار میگردد .

تلیفون های تماس :
- 00491777070851
-00491772995599
- 004917684858216
آدرس : .


Delux Event palace Raiffeisen straße 24-26
61191 Rosbach v.d. Höhe

هیچ نظری موجود نیست: