صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

امین الله مفکر امینی 
23 . 5 . 2016

دل و دیده ! 

دیده بهر نگاه و دل بهر دادن است 
هر که منکر ایندو باشد بسی کودن است 
گر چه چشم از نگاه کردن گردیده به خون 
و یا دلی ز دل دادن گردیده پر فسون 
ولی با این باید دل داد و هم نگاه کرد 
گر این ماجرا تو را هم بی پشت و پناه کرد 
مفکر گلایه مکن ز عشق و عاشقی ها 
دل و دیده بنا کرد  همه  آشفتکی ها 
گرم پرسید بر کی بندیم گناه دل و دیده 
راست گویم آنکه داد این نعمت به بنده 
که این هستی نجنبیدست بی رضای او 
خدای  را شکر باید ز این همه عطای او 

هیچ نظری موجود نیست: