صدای امریکا

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

زندان شخصی « لجده »

زندانهای شخصی شورای نظار ؛ 

برگهای از٬ کتاب  جنگهای  کابل  
اثر: جنرال سید عبدالقدوس " سید "
فصل٬ جنگها و زندانهای شخصی 
۱- زندان دره مکنی « در صفحات قبلی بروز گردید »

۲- زندان لجده 

 ۳- زندان چاه اهو            


      زندان  لجده 

گاهی وقت‌ها در تاریخ نامی وجود دارد که مخوف  و پر از زمز و راز است و ان زندان شخصی لجده  ٬که در منطقه ورسج فرخار ولایت تخار موقعیت داشته یکی از انها بوده است .

زندان لجده مربوط جمعیت اسلامی٬ تحت امراحمد شاه مسعود٬  بعنوان یکی از زخم های عمیق فاجعه جنگ و جهاد درسال ۱۳۶۰ خ تا سال ۱۳۸۰ «  حضور نظامی آمریکاو ناتو در افغانستان  » حدود بیست سال  محبس فعال  بوده است .

رویداد های این زندان در چهار چوب واقعیت‌ها از سوی پروژه عدالت برای افغانستان مستند سازی گردیده و در گذارشش آورده است« ۱ » :

« لجده » زندان شخصی بود که در آن « مخالفان سیاسی و نظامی » احمد شاه مسعود و « شورای نظار » در آن توقیف شکنجه و اعدام میگردیدند » .
مخالفان سیاسی و نظامی آقای مسعود ٬« شورای نظار» را ٬ در آن برهه طیف وسیع از روشنفکران و فرهنگیان اعضای حزب دموکراتیک خلق « حزب وطن » و منسوبان قوتهای مسلح ٬اعضای سازمان های سیاسی دموکرات ٬ شخصیت‌ها  ومتنفذان محلی جهاد ستیز ٬ که اسیر یا اختطاف میگردیدندو همچنان« مخالفان و حریفان جهادی مانند اعضای حزب اسلامی حکمتیار و بعد از ماه جدی سال « ۷۲ ۱۳ خ  افراد متعلق به٬ جنبش ملی ٬و حزب وحدت اسلامی » ٬و شماری از شرکای قاچاق مواد مخدره و سنگهای قیمتی٬ دلالان اسلحه و مهمات متهم  به اطاله پرداخت ها  و انهاییکه از اوامر فرمانده هان محلی مبنی بر پرداخت جزیه و جریمه ها و نفرستادن فرزندان شان به صفوف جهاد و چالشهای منبعث از نکاح جهادی٬ و اتهامات دیگر محبوس گردیده بودند همچنان بعد از سال ۱۳۷۵خ افراد متعلق به « امارت اسلامی طالب ها » نیز در لجده زندانی و مجازات میگردیده اند .   
پروژه عدالت ٬ افزوده است ٬ استنطاق و اخذ اعترافات مقتضی از زندانی ها بدوش ده نفر از بی رحم ترین و خون اشام ترین اشخاص که به وحشتناکترین شکنجه ها متوصل می‌شدند محول گردیده بود .       شکنجه های زجراور مانند لت وکوب٬ آویزان کردن ذریعه یک جوره حلقه اهنی اویخته در سقف ٬ شوک برقی بر اندام تناسلی ٬ تجاوز جنسی٬ گرسنه نگهداشتن ٬کوته قلفی در عمق بیغوله های تاریک و متعفن٬ خفه کردن توسط ریسمان ٬ شکنجه های روانی٬ بی‌خوابی٬ کارهای شاقه از عمومیت برخوردار بوده است . شکنجه ها عمدتا  در هنگام شب که صدای زجه و ناله و استرحام زندانی با دریدن سینه شب تا اوج ثریا می‌رسید و زندانی های دیگر ناله و شیون را می شنیدند صورت می گرفته است .
استنطاق گران زندان به دلیل وفور جهل و قصور فهم از قوانین وارزش‌های حقوق بشری ٬ اشتغال چندین ساله در آن هاویه هولناک در تداوم شکنجه ها و اعدام ها عادت سادیستی کسب نموده و از جان ستاندن و فرو غلتیدن جسم و جان آدمی اسایش روانی کسب می نموده اند .
پروژه ی متذکره قیدنموده است که « ۲ » - که زندان لجده توسط گارد محافظتی «۲۵» نفری و فرمانده هان آن متشکل از افراد مورد اعتماد رهبری شورای نظار و شمار از افراد دیگر از باشنده های محل و تنی چند از افراد استخباراتی و استنطاق گران و فرمانده هان محلی « ۳ » اداره میگردیده است . اکثریت زندانی های لجده از ولایات شمال بدخشان ٬ تخار ٬کندز بغلان سمنگان بعد از بازداشت ها   نخست به تالقان آورده شده بعد از تحقیقات جهت تکمیل مجازات به زندان لجده اعزام میگردیده اند .

 پروژه عدالت برای افغانستان صراحت داده است که اعضای رهبری شورای نظار«۴ » از  روند شکنجه و مجازات زندانی ها  و قوف کامل داشته  ریس استخبارات محمد قسیم فهیم که در لجده مستقر بوده است به سارنوالان مستقیماً هدایات مقتضی در باره مجازات و « اعدام ها » را صادر میکرده است .
پژوهش ها مبرهن میکند که در این زندان حد اقل از ٬صد تا یکصدو پنجاه نفر٬ بگونه متناوب  در یک وقت زندانی بوده‌اند ٬ با این محاسبه هرگاه رقم  زندانی های یکساله را بگونه اصغری کمتر از نیم یعنی حدود  هفتصد نفر محاسبه گردد  در این صورت  در امتداد بیست سال کمیت  زندانی ها ٬ رقم  چهارده هزار٬ را احتوا خواهد کرد .  از انجاییکه در چنین زندانهای شخصی بنابرعدم رعایت ارزش های حقوق بشری  و اوصول تا دیبی  هدف اصلی را انتقام جویی و نا بودی حریفان سیاسی و جنگی تشکیل داده بود  با این حال  کمیت اعدام ها در این زندان ها گسترده بوده است  .

زندان لجده آن مقتل خونین با تبهکاران خناسش داغ ننگی است نه بر جغرافیای لجده ٬ آن مأمنمنزه با توده های مؤمن و روفش ٬بلکه داغ جنایتی است بر ناصیه تبهکاران که هزاران انسان بی‌گناه را با زیر پا گذاشتن تمام اصول و موازین حقوق بشری و مذهبی در موازات با  منافع شخصی و گروهی مجازات نموده و به کشتارگاه ها فرستاده اند .

نسل آگاه واینده گان ورسج و فرخار وحشت بی پایان و فاجعه درد انگیز و عبرت ناک در مأمن خود را که به مسلخ یک گروه جنگ‌های داخلی « جهاد ؟ » مبدل گردیده بود در خواهند یافت و برای دادخواهی وعبرت اندوزی تاریخی و یاد مان تعظیمی ٬ انسانهاییکه معصومانه شکنجه گردیده و قربانی استراتیژی های شخصی گردیده اند خواهند پرداخت  .

   ادامه دارد ....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی :

۱-- پروژه عدالت برای افغانستان – فقره پنجم  بند چهارم .صفحه ۵۰--

۲--همانجا صفحه ۵۱-- 

۳--فرمانده جهادی دره ورسج درانبرهه شخصی به اسم احمد مشاهد ٬بوده است

 ۴-- آقایاناحمد شاه مسعود٬ قسیم خان فهیم ٬یونس خان قانونی داکترعبدالرحمان٬ عبدالله عبدالله ٬ بسم الله خان محمدی ٬فرماندهی شورای نظار را در انبرهه بعهده داشته‌اند .

هیچ نظری موجود نیست: