صدای امریکا

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

محترمه بانو فردیاناجان  – ظریفه طبیب زاده


مادر 


ﺁﻧﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺭﺷﺘﻪ اﻡ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﺎﺭ تو رﻳﺸﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ


ﺑﺎ ﻗﻂﺮﻩ ي ﺷﻴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
ﭼﺸﻢ و ﺩﻝ ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﺻﻔﺎ ﺷﺪ

ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ي ﺁﺷﻴﺎﻥ ﭼﺸﻢ اﻡ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺭﺥ اﻡ ﺭﻫﺎ ﺷﺪ


ﺁﻭاﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ي ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ
ﻻﻻﻳﻲ ﺗﻮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﺪ


ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻛﻤﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﺗﻮ
ﭘﺮﻭاﺯ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﺎ ﺳﻤﺎ ﺷﺪ


ﻫِﺠﺮﺗﻮ و ﺩﻭﺭﻱ ﺯﺁﺷﻴﺎﻧﺖ
ﺑﺮ ﺟﺎﻥ و ﺗﻨﻢ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ ﺷﺪ


ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺮﻳﺶ و ﺯاﺭ ﺩﻭﺭﻱ
ﻳﺎﺩ ﻧﮕﻪ اﺕ اﻧﻴﺲ ﻣﺎ ﺷﺪ


ﻓﺮﺩﻳﺎﻧﺎ- - ﻇﺮﻳﻔﻪ


.............................................................
 سروده دوم

نام مادر...

 شعله ور شد نازِ عشق و در گذر شد بارِ دیگر
 در دلِ معشوق و عاشق ، پر اثر شد بارِ دیگر

 نورِ حق ، زاسرار هستی ، بس خبر ها میرساند
 جِلوه های از حقایق ، در نظر شد بارِ دیگر

 کلبهء دل تا شدی ، پر از وفا و ، پر زمهر
 لنگرِ امید ، ساحل را شرر شد بارِ دیگر

 لحظه ها از دامنِ امواج ، می بارید ، عشق
بذرِ، پیوندِ محبت ، در ثمر شد بارِ دیگر

 تا نفس پیچید ناگه ، در گلویِ روزگار
 نخلِ خشکِ آرزو ها، بارور شد بارِ دیگر

دامنِ ، هستی گرفت از همدگر رنگِ حیات
 نُطفه خَلق و عاقبت ، نوعِ بشر شد بارِ دیگر

شور و احساساتِ شان ، پرواز با انوارِعشق
 جذبه ای ایجاد بر شمس و قمر شد بارِ دیگر

 برق ، از رخسارِ جانان ، در سخاوت سوی جان
مِهر ، هم آغوشِ انسان ، در ظفر شد بارِ دیگر

 از دلِ شب تا رسید آن مژده از آذانِ روز
 عشقِ ایشان خالقِ دُرّ و گهر شد بارِ دیگر

 دستِ تقدیرش پیامی داد ، از مادر شدن
 نامِ ( مادر ) افتخارات ، بشر شد بارِ دیگر

 خامهٔ طبعِ « ظریفه » ، تازه شعری آفرید
 یادگاری بر عزیزان ، مختصر شد بارِ دیگر

فردیانا  ظریفه

هیچ نظری موجود نیست: