صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۱۲, چهارشنبه


امین الله مفکر امینی 
21.5.2016

در قید غلامی مباش !

در قید غلامی مباش که نزیبد آزاده را 
قید به ظلمان مکن این اختر تابنده  را 
گر تو آزادی ، آموز جوهری آزاده گی 
جز به آزاده ، مکن سر خم به بنده گی
خوشا  بنده ای  آزاده ای  آزادمنش 
که راه و رسم آزاده کرده اند آیین و کیش 
سرخم نکردند آزاده گان بپا بوسی غلامان 
چو سرو قامت رسا بوده بهار و خزان شان 
مفکر آزاده گان چون در اند اندر صدف 
سر به قعر دریا زن ، تا آری بکف 
که هر سرآب نیست چون گوهری روشان 
حباب بر سر آب و در به قعر دریاست پنهان 

هیچ نظری موجود نیست: