صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه


لینا روزبه - حیدری


"تو مسلمان شو!"
من کافر و مردودم، تو خوب و مسلمان شو!

من پیرو شیطانم، تو رو کمی انسان شو!


من گر ز سیاهی ام، من حافظ تاری ام

تو نور و صفا آور، تو ناجی برهان شو

راه من اگر باطل، راه تو به حق باید

این وحشت و طغیان را، ختمی تو به بطلان شو

من گم شده در خوابم، خوش آنکه تویی بیدار

این قافله را دریاب، تو پرتو رحمان شو

من گمره و بی دینم، تو رهبر و فرمانده

رو طبل اناالحق زن، منصور دل و جان شو

من قدرت درمانده، تو شور قیامی سبز

بشتاب و تمامش کن، ختمی تو به دونان شو

در این جدل آخر، نور و شب و خفاشان

از عمق جهالت خیز، تو منطق ایمان شو

لینا روزبه-حیدری

هیچ نظری موجود نیست: