صدای امریکا

۱۳۹۵ مرداد ۱۴, پنجشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

قفل خموشی

چشمِ سَر خانۀ تنگ است بر امکـــان نگــــاه

مژه بیباک و خلل گـــر شده دربــــان نگـــــاه


اشک حیرت که بـرون میزنـــد از دیــــدۀ من
آب غسلیست که می شسته سرو جان نگــــاه

بسکه سر تا به قــدم محو خیالش شــــده چشم
اشک و هم دیده و مژگان شـــــده حیران نگاه

جانِ پیغام که بـه هر کوچــۀ دل در تپش است
رسد آهسته بـه گوش، زآئینه بنــــدان نگــــــاه

از زبـان صنعت بهــــزاد سخن طـمع مـــــدار
تا که سرمایــــه نشسته ست بــه دُکـانِ نگــــاه

جلوه هـای که مرا در نظــر آیـــــد ز خــــودم
گــــهریست از هنر شــــعبده بـــازان نگـــــاه

«واهِب» ایندم به لبش قفل خموشی زده است
زانکه او هضم سخن یافته در خوان نگــــــاه


12-07-2013
صالحه واهب واصل
هالند

« قفل خموشی» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «زیور» تک بیت های فی البدیهه

هیچ نظری موجود نیست: