صدای امریکا

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

   
استاد صباح
عيد به آنانکه حج نرفته اند! (مبارک باد)
عيد وحج ازيک ديد ديگر- قسمت دوم
 
عيد شمامبارک
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که دربرون چه کردی که درون خانه آیی؟

فرارسيدن ايام پرميمنت عيد قربان رابه مردم رنجديده وطن ، به يتمان وگرسنگان ميهن ودوستانم که درهرجاي تشريف دارند ازصميم قلب تبريک وتهنيت گفته موفقيت ، سعادتمندي ، بهروزي ، خوشحالي ورفاه وآسايش برايشان تمنادارم .
عید شرافت بنى آدم وکرامت انسانى است وعید قربان ،عید عبادت وبندگی وعید اطاعت ازقادر یکتاوعید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص وعشق و بندگى است . قربانی درواقع به معنی پیشکش آوردن و هدیه دادن است. چیزی که دراین هدیه دادن و پیشکش آوردن بسیار مهم است آن است که این عمل با خلوص نیت انجام پذیرد. درروايت‏هاى مكررى نقل شده كه درروزعيد اضحى سخاوت كنيد تا گرسنگان وبيچارگان ازسخاوت وجوانمردي شما سير شوند؛ آنان كه روزها بلكه ماه‏ها توان تهيه نان ‏براى خانواده خويش را ندارند، دراين روز فرخنده كه براى همگان عيد است وبسيار خجسته ومبارك است، خوشحال گردند و ازفيض سخاوت بي منت شما، سيرشوند.
هموطن
 تمام لحظه هایت عید باشد
نگاهت غرق در امید باشد
الهی درسکوت سرد کشور
دلت همسایه خورشید باشد.
بااندوه ودرد
درجایی که تفنگ وزورودالرمسلط است ومافیای هیروئین ، بنیادگرایی ، جنگ سالاري، تنظيم گرايي، قوم پرستي ومليت گرايي دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی وقانون وعدل خنده به ريش قانون وخواستهاي ملي مردم کشوراست. از زد و بندها، کش و گیرها، قانون شکنی ها، مصلحت خواهیها، دوستی های زمانی، دشمنی های مقطعی، ائتلاف های نامتجانس، ناهمگونی های معین، درآغوش کشیدن های دروغی ، کميسيون وکميسيون بازي ، ايجاد ادارات ضد فساد که خود راهي براي خورد وبرداست، چنین استنباط میشود که بازی های جديد وجدی استخباراتی و سیاسی ، برای اغوای مردم، سرپوش گذاشتن به مشکلات جامعه، آب گیل کردن و ماهی مراد گرفتن و مصروف ساختن ملت دربند،در پشت این همه هیاهو به شدت جریان دارد، مدعیان قدرت تصمیم گرفته اند که ملت را همچنان درفلاکت و سیه روزی نگهدارند.  رشوت ، خويش خوري سبوتاژبه اوج خود رسيده  نظام اداری میراث بجامانده اززمان چوروچپاول کشوروسيله مفتخوران تنظيمي، منطقه پرستان ستمي ، چپاولگران تفنگداروسنت ها ي واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزوشاخصه های انفکاک ناپذیرآن به شمارمی آید.
درکشورماچه کردند؟؟؟
جنايتکاران آدمکش تحت نام اداره وحکومت اسلامي، مردم را تاروماروکشورراغارغارنموده اند، اينان گاهي بنام عدالت، گاهي بنام امنيت،گاهي بنام دين و گاهي بنام جهاد وزماني بنام مقاومت!وهنوزکه هنوزاست به نعره تکبيرو... سوگند ميخورند که ازتاراج وچپاول وازدزدي وقطاع الطريقي وبستن ومسدود ساختن راه وشاهراه سخن ميگويند ،آنان كه خود وتفكر خود رابرحق مي دانند وديگران راباطل وآنها كه مي خواهند برمردم سيادت كنند براريکه قدرت لميده اند وازراه ها وشيوه هاي مختلف زراندازي وزورگويي دارند.
عيد وچپاولگران
اين عاشقان سينه چاک دالروپوند ، کرسي وقدرت، زروزورباتقليد ازبنيادگرايان منطقويي بارديگرباحجاب سبزوروبند افراطگرايي يخ دل خودراازملت بکشند ولقمه ناني بخورونميرمردم دردمند رامانند گذشته بابستن جاده وخيابان ازايشان بگيرند. امااينان باتپ تپ پاي ميخواهند زمامداران بي همت وبي غيرت را به قول معروف درسه کنجي گيربياورند وچوکي بگيرند وازخارجيان وند بزنند ، ميگويند درد شکم ميرود واما داغ چوکي نه تصميم دارند بارديگرداغهاي ننگيني برپيشاني خودبزنند تا روسياه تروگناه کارترشوند.
بتوچپاولگر
اگر امروز نه ، فردا كه حتماً ؟!
اگراين جا نشد ، آن جا كه حتماً ؟!
دراين دنيا نشد ؟! باشد مهم نيست
مي آيي با من آن دنيا كه حتماً ؟

همه به درگاه ربلعالمين بگويم
بيايد همه يکجا دست ها رابه بارگاه خالق لايزال بلند نموده ، به پاکي وقدسيت اين ايام خجسته بخواهيم که حقوق مردم مظلوم را ازچنگال ظالمين بيرون نموده وخائنين رابه جزاي اعمالش برساند تا ملت خود به سرنوشتش د ست پيدانمايد وکشورومردم کشورديگرمورد تاخت وتاززورمندان قرارنگيرد.
به ميمنت اين ايام فرخنده ، دستهاي ناپاک وکثيفي بيگانگاني دورونزديک وبخصوص پاکستان وايران را ازدامان پرعطوفت مادروطن براي هميشه کوتاه بگرداند .
خداوندا به بزرگي وعظمتت ، ديگراشکي رابخاطرويراني کشوروچپاول ملت نريزاني وآبادي وسرسبزي رانصيب وطن وخيروسعادت رابه مردم وطن ارزاني نماييد .
عيد قربان
در روز عيد اضحى قربانى كنيد تا گرسنگان وبيچارگان از خوردن گوشت سير شوند؛ آنان كه روزها بلكه ماه ها توان تهيه گوشت براى خانواده خويش را ندارند، در اين روز فرخنده كه براى همگان عيد است و بسيار خجسته و مبارك است، خوشحال گردند و از خوردن گوشت حلال، بى منت، سير شوند.
صداي گريه آسمان
دلم که می‌گیرد می‌بینم حق با آسمان است که می‌گرید، ناله می‌کند، می‌غرد و می‌سوزد. خوشا به حالش. چقدر دوست داشتنی و زیبا احساس خود را می‌گوید. گاهی صاف و زلال چون آینه و آن گوشه‌اش یک خورشید مهربان یا یک ماه قشنگ که گرما و نورشان هم صداقت دارد و زمانی هم سیاه و ابری و دم کرده و عصبانی و بغضی که گویی هرگز باز نخواهد شد و از پس این همه سیاهی نه ماه دیده می شود و نه خورشید و ناگهان هق هق گریه آسمان و ریزش باران.
چقدر این صدا برایم آشناست. صدای هق‌هق گریه آسمان را می‌گویم، صدای بارش باران را. بارها آن را ازاعماق وجودم شنیده‌ام. صدایی است که رنگ تنهایی دارد، بوی فراق و درد دوری.
گوش کن! دوباره دردوردست‌ها آسمان نالید. شاید در جایی دیگر از این شب تاریک بی ستاره، عاشق دلشکسته‌ای غریب تر از من به آسمان چشم دوخته و باران با او هم‌آوا شده و هم‌قدم اشک‌هایش شده است.حق با آسمان است. باید گریست. باید بارید. باید فریاد برآورد. باید بغض را شکست. باید چون صاعقه سوخت و بر زمین خورد.حق با آسمان است.زيرا همه چپاولگري وويراني رادرکشورما به نظاره نشسته است .

وطندارم !؟
همیشه و درهرحال پروردگاررا با صدای آرام و با احترام بخوان. او قدرت و ظرفیت انجام هر کاری را دارد. توجه ات را از خود و خلق برداشته و به وی معطوف کن. خداوند تو را عاشقانه، بدون هیچ قید و شرطی دوست می دارد و هیچ چیز نمی تواند از شدت این عشق بکاهد. اودرلحظه های خواب و بیداری، اضطراب وآرامش، کار و تفریح و خلاصه درهرموقعیت و شرایطی مراقب توو لطفش شامل حالت است. به معبود بیندیش، ایمانت را محکم کن وازاوآمرزش بخواه. همه چیزدرست می شود.
 
سرود عيد
تو ای مهتاب وشبهای انتظاري
بخوان ازعيدوبرات چون قناری
همي خواهم که قلبها شاد گردد
به هر خانه  گل  خنده  بکاري .
صلح وصفا
بيا اي عيد زروي لطف وياري
خط بطلان بزن بروز شماري
براي مردماني خسته ازجنگ
صفا وصلح ،بياري یاد گاری.
نوايي خوشبختي
شبها کتاب خوشي می گشودی
دلهارابا حديث اش مي ربودي
چه ميشدگربه پاس عيدوبرات
نوايي خوشبختي می سرودی.
بيا اي عيد
اگر اي عيد از روي جواني
کني شفقت نمايي مهرباني
به پيش خالق زمين وآسمان
حديثي درد مندان را بخواني.
درسرزمين ما
نشد کس بانگي رسايي برآرد
صفاو صلحي برميهن بيارد
کسي کوتاه نکرد دست تفنگدار
كه پا بر جاده مردي گذارد.
همه سردومکدر
 غريوي ناله بودوديده ي تر
 رهي نبود ازين درتا به آن در
 نوايي  گريه وبردن و کشتن 
 همه بي ياوروسردومکدر
نه قانون ونه پاسبان
کسي ازظلم جنگسالار نپرسيد
نه قلبي خنديدوونه بغض ترکيد
نه شفقت بود،عدالت نه شرافت


 نه قانون بودونه کس پاسبان ديد .

هیچ نظری موجود نیست: