صدای امریکا

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

ای قوم به حج رفته
دیدن همیشه خوب است
خواه دیدن آن زیبا یی ها باشد
خواه دیدن این زیبایی ها
شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از این هم ویران تر باشد


=================================
شاید پای پوشی که با آن می خواهیم در صراط مستقیم قدم بر داریم  از این هم کهنه تر باشد
===============================
شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف تر باشد

=================================
شاید باری که بر دوشمان است از این هم سنگین تر باشد


=================================
شاید صفای کودکیمان را اینجا ، جا گذاشته ایم=================================
شاید خانه آخرتمان از این بدتر است


=================================
شاید مردم نتوانند از پشت شیشه های غبار گرفته ی ماشین هایشان ، زیبایی و طراوت نوجوانیمان را ببینند

=================================
شاید آنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تر بود


=================================
و شاید کودکی و پیریمان را اندوهی چنین فرا گرفته باشد


=================================
چشمها را باید شست


================================= 
این اطفال ناتوان ،  گدا هستند

دل خوش از آنيم که حج ميرويم
غافل از آنيم که کج ميرويم

کعبه به ديدار خدا ميرويم
او که همينجاست کجا ميرويم

حج بخدا جز به دل پاک نيست
شستن غم از دل غمناک نيست

دين که به تسبيح و سر و ريش نيست
هرکه علي گفت که درويش نيست

صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب
طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ درآمد کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از : دکان زیارت مسلمین خانۀ کعبه معادل مبلغ  ۲۹،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ دلاریا قریب سی ملیارددلاربوده است
زائرین مشرق زمین که بصورت تمتع و یا عمره درهمان سال به مکه رفته اند ۱۹۳۷۰۰۰ نفر بوده اندکه مجموعأمبلغ۴۸۷۹۰۰۰۰۰۰ دلار یا به عبارتی قریب به مبلغ پنج ملیارددلار درآمد تقدیم اقتصادپادشاهان عربستان کرده اند. نظر به اینکه هواپیمائی قدرت جابجائی این همه زائر رانداشته است شرکت هواپیمائی عربستان قریب به شصت درصد از زائران مشرق زمین را به خود اختصاص داده است
طبق کزارش مقامات دیپلماتیک مشرق زمین ،افغانستان و ایران و... و... درسال ۲۰۰۸ ماموران کشورعربستان بدترین و توهین آمیزترین رفتار را با زوارمشرق زمین داشته اند و مشرق زمین از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام اول را به خوداختصاص داده است
طبق یک گزلرش دیپلماتیک دیگر زائران مشرق زمین ناخواسته ترین و منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب می شده اند
بایک حساب سرانگشتی بوسیلۀ پولیکه مشرق زمین سالانه به عربستان تقدیم میکنند میتوان تعداد۱۷۰۰۰۰مسکن روستائی احداث کردد. یامیتوان ۷۱۴۲۸۶ فرصت شغلی کشاورزی یا ۲۰۰۰۰۰  فرصت شغلی صنعتی برای جوانان ایجادکرد . یا میتوان ده ملیارد  مترمربع ساختمان مدرسه و ورزشی درکشور ایجادکرد و یا میتوان با پول حجاج دوسال یک پالایشگاه سوپر مدرن باظرفیت ۷۵۰۰۰ بشکه احداث کرد و یا با پول پنج سال حجاج میتوان دیگر کشورهای اسلامی را به صادرکنندۀ تیل مبدل ساخت و دیگر برای واردات تیل محتاج اعراب  نبود.اما افسوس که  با پول حجاج ، قمارخانه های فرانسه توسط شهزاده های عربستان که انحصار بزنس حج را در اختیار دارند آباد می شود . . . . . ؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: