صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

http://mehrwatan.com/wp-content/uploads/2013/12/124.jpg
ملک ستیز، پژوهش‌گر ارشد روابط بین‌الملل

ما کمر شکستهء پاکستان را بستیم
در سال 1982 آی اس آی «صندوق حمایت از جهاد افغانستان» را تشکیل داد و 160 ملیون دالر بر آن واریز کرد. این بسته از سوی دکترین برژنسکی طرح‌ریزی شد. برژنسکی به کارتر نوشت که این طرح بر ضد برنامهء برژنیف و سوسلوف درگسترش جغرافیای سیاسی شوروی‌ها به آسیای جنوبی راه خواهد افتاد. برژنسکی این طرح را «حمایت از آزادی‌خواهان مسلمان در برابر تهاجم کمونیزم در افغانستان» نام گذاشت.
کارتر به برژنسکی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود سفارش کرد تا به ریاض برود و این طرح را با سعودی‌ها مشوره کند. سعود‌ی‌ها طرح را استقبال کرده و از سایر دولت‌های شیخ‌نشین خاور میانه پو‌ل‌سازی کردند. برژنسکی وظیفه گرفت تا این طرح را با دولت‌های عضو ناتو در میان گذارد. به‌زودی این صندوق، صاحبِ سه‌صد ملیون دالر، از کشورهای غربی و خلیج فارس می‌گردید. این خبر، خوش‌آیندترین پیام را برای رهبران پاکستان به‌بار می‌آورد. ضیا ال‌حق در راس هیاتی عازم واشنگتن شده و از آنجا به لندن و بروکسل رفت. اروپایی‌ها، امریکایی‌ها و عرب‌ها پاکستان را به عنوان دولت «واسط» برای استفاده از صندق حمایتی برگزیدند. در این‌جا نقش عربستان سعودی برجسته‌تر از دیگران جلوه می‌کند. ضیا پیش‌نهاد می‌کند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی، اس، آی هم‌آهنگی برنامه‌های پاکستان را با این بانگ به‌دست گیرد. آی اس آی ماموریت افغانستان را در ساختار خود سازمان می‌دهد. نام این اداره را Afghanistan Division می‌گذارد. یکی از نزدیک‌ترین مامورین این اداره به ضیا‌الحق به‌نام مستعار محمود منادی در راس این ماموریت قرار می‌گیرد. محمود در رسانه‌ها و نشست‌ها ظاهر نمی‌شود ولی او که به زبان استخبارات، اقتصاد، پشتو و انگلیسی وارد است به عنوان دستیار مخفی ضیا برنامه‌ها را مدیریت می‌کند. بدین ترتیب Afghanistan Division در یک دهه نزدیک هشت‌صد ملیون دالر را زیر نام حمایت از جهاد افغانستان جمع‌آوری کرد. تنها ۴۵ درصد هزینۀ این صندق به مجاهدین می‌رسید و بقیه پول به‌نام جهاد افغانستان، مخارج نظامی و تقویت استخبارات پاکستان می‌گردید. مخارج این «صندوق حمایت از جهاد افغانستان» مصرفِ تعمیم و ترویج اندیشه‌های «پاکستانیزه شدن» مناطقِ جدایی‌طلب بلوچستان، خیبر پشتون‌خواه و منتال می‌گردید و پاکستان را از خطر انقراض نجات می‌داد.
از سوی دیگر در آغازین سال‌های 1980 شوروی‌ها هفتاد میلیارد روبل (معادل هشتاد میلیارد دالر) را به دولت تحت حمایت خویش، کمک‌های رزمی و فکری می‌کردند. افغان‌ها به رزمنده‌گان جنگ‌های استخبارات جهانی مبدل گردیده بودند. حالا دیگر دیر شده بود، جنگ و انسان‌کشی در میان افغان‌ها از محور آی اس آی به C I A و K G B کشانیده شده بود. افغان‌ها، هم‌دیگر را می‌کشتند و پاکستان، ایالاتِ جدایی‌طلب خود را از برکت این جنگ، به‌دور دولت مرکزی فدرال، در اسلام‌آباد متحد می‌گردانید.
پاره‌یی از یادداشت‌هایم: «درس‌های علوم سیاسی»

هیچ نظری موجود نیست: