صدای امریکا

۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل


عالم درون

برکش حجابِ رخ که جمـــال تــو دیــدنیست

رمــز خمــوشی از نــگــــه تـــو شــندینیستشمــس و قمـر دمی که به رویت نظـر کنـند

نــور جـنون بـه دیـده ای هـر دو، دمیدنیست


خون مــرا بـه وصلـت خـود ریـــز از جفــــا

زهــر غمت هـم از کف دستـت، چشیـدنیست


لب می گــزم ز حســرتِ دیــــدار در غیـاب

تفسان لبــــم، در عالم حیـرت، مـکیــدنیست


درد فـراق تــــو بــــه رگ جـان تنیـده اسـت

گردم فــــدای دردی کــه جــــانم کشیـدنیست


هر جلوه ای که میرسد از چهارسو بـه چشم

با رنگ عشق رشتۀ جـــــان را دویــدنیست


«واهِب» چی گویم از لـذت عــــالــم فنـــــا

کین عالم، آنی را که خدا شـد، رسیـــدنیست


صالحه وهاب واصل

11--2-2013

هالند

«عالم درون» شعری از مجموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «انجم»

هیچ نظری موجود نیست: