صدای امریکا

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

بانوی ورجاوند محترمه شهلاجان لطيفی 

دیوانه ام

دیوانه باغ 

دیوانه غچی های مست و کلاغ 
دیوانه آن عطر می خاص از بوسه های ناب
***
دیوانه ام
دیوانه قرار
که فقط سر بنهم آرام در آغوش یار
***
دیوانه ام
دیوانه سحر 
که نیایش را لمس میکند در پرده ای شفق با چشمان تر
***
دیوانه ام
دیوانه درخت سیب
نخل بید و چنار
دیوانه ای کوه 
صحرا
آب خلیج شور 
آب خنک جویبار
***
دیوانه ام
دیوانه کودکان داغدیده روزگار
دیوانه اسب، آهو 
گربه زخمی و سگ آسیب دیده ی بی خانمان
***
دیوانه ام
دیوانه کتاب
چراغ
دیوانه نور دریاچه ای که فروغ می بخشد بر قلب تار

دیوانه ام 
دیوانه قلب رؤوف 
فرد صادق
و ارزانی تبسم های عشق بر سر و روی کودک زار
***
دیوانه ام 
دیوانه خاطرات کودکی
درختان سیب
آلو
دیوانه باغچه های سبز «دارالامان»
دیوانه ام 
دیوانه نان تازه تنوری
که زینت بخش سفره شام و نهار ما بود
دیوانه ای دست پخت مادر
هوای بی غبار خانه چهاردهی
گلخانه ای آراسته با رنگ بهار
***
دیوانه ام
دیوانه ای صدای همبازی های قدیم
دوستان همکلاسی
و عاشقان پاک نوجوان

دیوانه ام 
دیوانه ی آزادی
دیوانه ای که در قلمرو متروک زمان مصمم بپا ایستاده است
چون شیری غران

شهلا لطیفی 
10-10-2016

هیچ نظری موجود نیست: