صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

مردم کشورهای توسعه نیافته بیش از مردم هر کشور دیگری اقدام به مهاجرت می‌کنند و صرف نظر از مهاجرت قانونی یا غیر قانونی، سیاست بعضی از کشورها نمی‌تواند تمام کسانی‌که به کشورشان ورود کرده‌اند را بپذیرد و مجبور به دیپورت می‌شوند.

مردم کشورهای افغانستان، سومالی و سوریه بیشترین آمار  مهاجرت به کشورهای اروپایی در سال 2016 را به خود اختصاص داده‌اند که ناشی از ناهمگونی شرایط و نقض حقوق بشر در کشورشان است.   
در سالی که گذشت انگلیس، آلمان و اسپانیا بیشترین میزان دیپورت را داشتند؛ یکی از دلایل مهم این کشورها برای دیپورت تعداد زیاد مهاجران است.   
آمار زیر تعداد مهاجران دیپورت شده هر کشور را نشان می‌دهد
انگلیس: 16.3
آلمان: 12.6
اسپانیا: 7.8
بلژیک: 7.2
ایتالیا: 6.3
هلند: 5.5
بلغارستان: 4.8
سوئد:‌ 4.2%

هیچ نظری موجود نیست: