صدای امریکا

۱۳۹۵ آذر ۱۲, جمعه

یک عضو پیشین قوای هوایی افغانستان گدایی می‎کند

شرمیلا یک انجنیر پیشین تخنیک طیاره در شهر کندهار گدایی می‎کند.
او می‎گوید که قبلا در میدان‎های هوایی کابل، بگرام و کندهار ایفای وظیفه کرده‎است.
وی در یک اپارتمان کوچک و تاریک در شرق شهر کندهار با شوهر معیوب اش زنده‎گی می‎کند.

شرمیلا که به گفته خودش آموزش‎های مسلکی را در روسیه، ترکیه و هند فرا گرفته و در پروازها اشتراک داشته‎است، اکنون برای پیدا کردن لقمه نان دست اش به سوی دیگران دراز است.
شرمیلا آموزش‎های مسلکی را در روسیه، ترکیه و هند فرا گرفته‌است.
شرمیلا آموزش‎های مسلکی را در روسیه، ترکیه و هند فرا گرفته‌است.
وی افزود:
" یک پیلوت و یا یک انجنیر همین طور پول جمع آوری می‎کند و از دکان‎ها خیرات جمع آوری می نماید؟!."
شرمیلا سال‎های قبل در میدان‎های هوایی کابل، بگرام و قندهار وظیفه اجرا کرده است.
این عضو پیشین قوای هوایی افغانستان از حکومت می‎خواهد که در قسمت تداوی او و شوهرش کمک نماید.
شرمیلا برای بازگشت به وظیفه آماده است.
شرمیلا برای بازگشت به وظیفه آماده است.
او افزود:
" من و شوهرم خدمت کردیم، هم به حکومت و هم به مردم اما زمانی‎که از پا افتادیم و مریض شدیم، ما را از توجه انداختند.
حکومت من و شوهرم را برای تداوی به هند بفرستد.
من بار دیگر برای ایفای وظیفه حاضرم."
عبدالمالک شوهر شرمیلا یک نظامی پیشین است و از پا معیوب می‎باشد.
شرمیلا می‎گوید که یک دختر دارد و او هم ازدواج کرده‎است.
شوهر شرمیلا می‎گوید که در زمان حکومت نور محمد تره‎کی پس از آموزش نظامی در مسکو اولین ماموریت استخباراتی را در پاکستان آغاز کرد.
شوهر شرمیلا می‎گوید که در زمان حکومت نور محمد تره‎کی پس از آموزش نظامی در مسکو اولین ماموریت استخباراتی را در پاکستان آغاز کرد.
وی ادعا می‎کند که دو پسرش سال‎ها پیش در پاکستان بازداشت شده بودند و در ماه سپتمبر امسال از سوی اردوی آن کشور اعدام شدند.
شوهر وی می‎گوید که در زمان حکومت نور محمد تره‎کی پس از آموزش نظامی در مسکو اولین ماموریت استخباراتی را در پاکستان آغاز کرد.
به گفته عبدالمالک، سپس در پاکستان بازداشت شد و بعد از هژده سال زندان و شکنجه رها شد.
او افزود که دو پسر جوانش که برای استقبال از وی به پاکستان آمده بودند از سوی استخبارات آن کشور گرفتار شدند.
منبع خبر: رادیو آزادی
 http://da.azadiradio.com/a/28150516.html

هیچ نظری موجود نیست: