صدای امریکا

۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

محترمه فریبا جان آتش صادق
به استقبال غزل خداوندگار بلخ " مولانا جلال الدین بلخی"

بهار میرسد

همنفسان ز شش جهت بوی بهار میرسد 
از ره دور بوسه ها بر در یار میرسد 
رم خورده خیل آهوان، دشت شده پر ارغوان 
چونکه ز چشم یار من شور شکار میرسد
بوی بهشت میوزد شاخه به شاخه... یار من 
از پس شاخه های گل فاخته وار میرسد 
ای نو نهال ارزو ، خشک شدت اگر گلو 
ابر سیه ز چار شو پر ز نثار میرسد 
عطر " مزار" و بامیان بوی ز جوی مولیان 
یاد رفیق مهربان سوی دیار میرسد 
یار چو آید از وطن، سبز شود بهار من 
شوق دوباره زیستن زهر کنار میرسد 
دست دهم به دست او، پای نهم به بوستان 
مژده زندگی رند بر دل زار میرسد 
فریبا اتش" صادق "

هیچ نظری موجود نیست: