صدای امریکا

۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

محترمه فریبا جان آتش صادق

شعر را دیشب
در تو لمس کردم 
قلبت دیوان شمس 
لب هایت 
غزل های حافظ


شعر را دیشب
در تو لمس کردم 
قلبت دیوان شمس 
لب هایت 
غزل های حافظ
ومن 
بافروغ، پروین و سیمین
دلت را فتح کردم 
در بوسه هایت خوابیدم
و حس رابعه را بر بکتاش کشف کردم
و در تلاطم چشمانت
همچو غزلهای عاشقانه سعدی
اهوی نگاه ام میدوید
و چمن چمن ترا 
مثنوی می خواند
اخ کاش 
تا بار دیگر 
در تو شاعر شوم 
فریبا آتش "صادق "

هیچ نظری موجود نیست: