صدای امریکا

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

شاعر ورزیده محترمه بانوعزیزه جان عنایت 
سرود عشق !
پـرندۀ نشسته به شـاخی و جاویدانه بخوان 
بــرای شــادی دلــهـای عـاشقــانـه بخـوان

سرود عشق !
پـرندۀ نشسته به شـاخی و جاویدانه بخوان 
بــرای شــادی دلــهـای عـاشقــانـه بخـوان
به سبزی دوبارۀ هرشاخ وبرگ فصل بهار
سـرود عشق بکـن سر،بـدیـن بهـانه بخوان 
زنغمۀ که تـوسرداده ی دلم شگـوفان است
شمیم عشـق بیــاورازآن نشــانــه بخــوان
به بــزم شعـر من امشب بیـا و نغمه سرا 
به واژه واژۀ غـزلم نغزوشاعرانه بخوان
که از نـوای تو دل باز رسـم زندگی داند
زآسمـان وکهکشــان بـی کـرانــه بخوان
بــرای خــاطــر افســردۀ "عزیزه" بـیـار
نشــاط زنـدگـی ودمبـدم تــرانــه بخــوان
عزیزه عنایت :

هیچ نظری موجود نیست: