صدای امریکا

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

وطنم ای وطنم
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
گرچه دورم ز برت از تو من دل نکنم
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
داره آهنگ غمت نغمه من سخنم
در دلم دارم تمنا ای دیار نازنینم
مردمان خسته ات را بی غم و راحت ببینم
آرزو دارم که روزی سایه غم ها گریزند
به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
گرچه دورم ز برت از تو من دل نکنم
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
داره آهنگ غمت نغمه من سخنم
ناله ها و شکوه ات رامن به گوش دل شنیدم
که بگفتی ای عزیزم البس غم ها بدیدم
بگذر ای فرزند نازم زین همه دعواها و جنگ
زین همه درد و مصیبت دل شده در سینه ام تنگ
گر کویر تشنه باشی به شبم ابر بهاری
تازه قطره قطره اشکم تازه تازه گل بیاری
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
گرچه دورم ز برت از تو من دل نکنم
وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم
داره آهنگ غمت نغمه من سخنم
وطنم ای وطنم
شاعر .......؟؟

هیچ نظری موجود نیست: