صدای امریکا

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبه

22.04.18
گویند بدون اراده خدا برگ ازدرخت نمی ریزد مگرخدای غضبان با اراده خون انسانهارا میریزد


هیچ نظری موجود نیست: