صدای امریکا

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه


( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

شعری منتخبه از مجموعۀ هشتم به نام آئینه بندان، تقدیم به دوستان عزیزم

قیامت وصل

یاری خواهم که بر این خسته دلم جان باشد 
دلبر عشوه گر و فتنۀ دوران باشد
یاری خواهم که به جز دولت حُسنش نبود
شاد وخوش تینت و سر مست و غزل خوان باشد
یاری خواهم که به یک خنده مرا زنده کند 
سخنش آیت عشق از بر قرآن باشد
یاری خواهم که دگر هیچ مثالش نبود 
دیده ام روز و شب از دیدنش حیران باشد
یاری خواهم که چو پروانه به دورش بپرم
جان فدایش بکنم تا که مرا جان باشد
یاری خواهم که فقط در دل من جا بکند 
وز نگاه دگران مخفی و پنهان باشد
یاری خواهم که خدای دل من باشد و او
هر چه گوید دل من گوش به فرمان باشد
«واهِبا» وصلت دلدار قیامت بکند 
وین قیامت طمعِ این دل نالان باشد
19-07-2013
صالحه واهب واصل
هالند

هیچ نظری موجود نیست: